برای اتوبوس جدیدی که به تازگی در چین معرفی شده ترافیک معنایی نداره! چرا که این اتوبوس خودروها رو براحتی قورت میده.
برای دیدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.